Jaka jest nasza ludzka natura ?

Większość koncepcji człowieka prezentowanych w podręcznikach psychologii i socjologii nie przedstawia „koncepcji” człowieka w całości a raczej określa metody badań i/lub podejście do psychologii z punktu widzenia jakiejś jednej teorii. Inaczej mówiąc nie daje wiedzy o tym, czym jest człowiek. Jedynie koncepcja ewolucjonistyczna lub ewolucyjna (nazwy z różnych podręczników) próbuje przedstawić człowieka w całości, łączy psychologię z biologią i daje uzasadnioną nadzieję na poznanie natury ludzkiej.

Od czasów Darwina jest szansa by wiedzieć i przyznać się jasno i odważnie czym jest człowiek. Człowiek jest tworem biologicznym, ma przodków zwierzęcych. Ludzie należą do naczelnych, tworzą gatunek nazwany Człowiek Rozumny, Homo sapiens. Ludzie zatem formalnie są gatunkiem zwierząt, lecz nie chcą przyznawać się do tego, uważają, że takie nazwanie to poniżanie ludzkiej godności. Ja nie chcę poniżania, tytuł człowiek w liczbie mnogiej ludzie to nasza biologiczna nazwa, odróżniająca od zwierząt niższych w niczym nie zmieniająca naszego ludzkiego statusu z należną godnością, podmiotowością i odpowiedzialnością za nasze działania.
Posiadamy umysł, umiemy określić dobro i piękno. Tworzymy wspaniałą kulturę i cywilizację. Dominujemy i panujemy nad wszystkimi zwierzętami, zmieniamy środowisko według swoich potrzeb.
Ze względów kulturowych i cywilizacyjnych mamy prawo i siłę by forsować poczucie człowieczeństwa i nie nazywać się zwierzętami. Nazwa jednak nie zmienia w niczym biologicznego stanu faktycznego.

Czy ta ludzka niezwykłość, odmienność i zarozumiałość nie zwodzi umysłu na błędne ścieżki ?
Gdzie jest prawda o nas samych ?

O tym właśnie chciałbym dyskutować.

Mam propozycje odpowiedzi, niestety dopiero w przygotowaniu do publikacji.

Print Friendly, PDF & Email