Browsing »

Uczucia i emocje

Jan Łazowski Uczucia – emocje[1] Spis treści   Wstęp……………………………………………………………………………………………………………….. 2 Istota i cechy uczuć…………………………………………………………………………………………….. 2 Uczucia zapamiętują i wskazują źródła I przeszkody zaspakajania………………………….. 2 Uczucia informują o przebiegu zaspakajania………………………………………………………… 3 Nazywanie uczuć i wiązanie z instynktami……………………………………………………………. 4 Motywująca funkcja uczuć………………………………………………………………………………….. 5 Korelacja uczuć z zaspakajaniem potrzeb…………………………………………………………….. 6 Podsumowanie rozdziału o uczuciach………………………………………………………………….. 7       Wstęp Nauka nie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie o rolę uczuć i emocji […]