A Placebo Effect or a Relational Effect?

Introduction A placebo is an agent without chemical, physical or biological medicinal properties, yet when it is applied as medicine, it often provides a significant, unfeigned improvement of health, known as the placebo effect. The improvement usually takes place in the course of a visit to the doctor’s office. Such conclusions were drawn from a significant number of studies and […]

WHO a medycyna niekonwencjonalna

(Artykuł uzupełniony w roku 2014) Jan Łazowski, Członek Rady d/S. Niekonwencjonalnych Metod Terapii Organu Pomocniczego Ministra Zdrowia RP Wiele przeróżnych praktyk medycznych istniało od wiek wieków poza medycyną akademicką, nadal istnieją i rozwijają się. Przedstawiciele medycyny akademickiej patrzą na nie sceptycznie a nawet wrogo. Takie nastawienie wynika przeważnie z niedoinformowania. Tak stwierdza oficjalny dokument WHO. Inni bezkrytycznie entuzjazmują się tymi praktykami, co może […]

Efekt placebo czy efekt relacji

Wstęp Placebo jest to środek nie wykazujący chemicznych, fizycznych czy biologicznych właściwości leczniczych, lecz podany jako lek przynosi często istotną, nie pozorowaną poprawę zdrowia, nazywaną efektem placebo (ep). Poprawa występuje zwykle już w trakcie wizyty u lekarza. Takie wnioski wyciągnięto ze znacznej liczby badań i dyskusji ostatnich kilkudziesięciu lat (1, 9, 12, 25). Od chwili powstania pojęcia „placebo” towarzyszyła mu zła opinia. Uważano, że jest wynikiem […]