Uczucia i emocje

Jan Łazowski Uczucia – emocje[1] Spis treści   Wstęp……………………………………………………………………………………………………………….. 2 Istota i cechy uczuć…………………………………………………………………………………………….. 2 Uczucia zapamiętują i wskazują źródła I przeszkody zaspakajania………………………….. 2 Uczucia informują o przebiegu zaspakajania………………………………………………………… 3 Nazywanie uczuć i wiązanie z instynktami……………………………………………………………. 4 Motywująca funkcja uczuć………………………………………………………………………………….. 5 Korelacja uczuć z zaspakajaniem potrzeb…………………………………………………………….. 6 Podsumowanie rozdziału o uczuciach………………………………………………………………….. 7       Wstęp Nauka nie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie o rolę uczuć i emocji […]

Krótka historia pojęcia instynkt

Słowa kluczowe: instynkt, zachowania wrodzone, środowisko, ewolucja Pojęcie i rola instynktu jest ciągle spornym problemem w naukach o człowieku. Czy człowiek jest kierowany instynktami, a jeśli tak, to które zachowania są instynktowe, a może wszystkie ? Problem ten jest rozważany w gorących dyskusjach w całym naukowym świecie. Warto zatem przyjrzeć się bliżej historii pojęcia oznaczającego wrodzone mechanizmy zachowania, różnie nazywanego, tu dla krótkości będę […]

Dlaczego chcemy żyć

Dlaczego codziennymi staraniami tak usilnie podtrzymujemy swoje życie? Ani w podręcznikach psychologii ani socjologii nie znalazłem ani takiego pytania ani odpowiedzi na nie. Osoby zapytane o to, nie mają gotowej odpowiedzi, są zakłopotane. Czyżby to pytanie nie było warte zastanowienia się ? Czyż nie jest to jedno z najważniejszych pytań jakie człowiek powinien sobie zadać ? Co powoduje, że to pytanie „być albo nie być ?” nie jest stawiane w nauce o człowieku […]