Nota biograficzna

Jan ŁAZOWSKI,
Ur. 30 listopada 1927 r. w Luboniu k/Poznania, matura w Częstochowie w r. 1946.
1 rok i 11 miesięcy w Szarych Szeregach (1943 – 1945), posiada uprawnienia kombatanckie.
Dyplom lekarza w czerwcu 1952 r. Akademia Medyczna w Poznaniu.
Doktor medycyny od 1964 r. Doktor habilitowany n. med. od 1989 r.

Od lipca 1952 r do grudnia 1992 roku, służba wojskowa w PRL, bezpartyjny. 22 lata w sanatoriach wojskowych Krynicy i Ciechocinka, 1978 do 1992 Oddział Rehabilitacji 4˚Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ostatni stopień: pułkownik. Ostatnie stanowisko: ordynator Oddziału w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Specjalności: rehabilitacja, medycyna fizykalna z balneologią, choroby wewnętrzne.

Profesor ndzw. AWF we Wrocławiu od 1993 r. do 1999r. na stanowisku kierownika Zakładu na wydziale Fizjoterapii oraz wykłady z promocji zdrowia na wydziale Wychowania Fizycznego.
Wypromował 5 doktorów, i około stu magistrów.
Od 1997 do 2004 r. założyciel i redaktor naczelny czasopisma AWF i PTWF „Human Movement”. Czołowego pisma naukowe WF w Polsce.
Opublikował 38 prac oryginalnych, trzy książki ze sprawozdaniami z prac oryginalnych cykl „Problemy Psychosomatyczne”, podręcznik „Podstawy Fizykoterapii” około 50 prac poglądowych, rozdziały w czterech książkach, współautor Encyklopedycznego Słownika Rehabilitacji,

Wykłady cykliczne w CMKP w Warszawie w latach 1993 do 2004,
Wykłady na studiach muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu 1998 – 2005,.
Certyfikowany trener grup balintowskich od 1992 r. Prowadził ponad 100 grup.
Członek redakcji czasopism naukowych: Balneologia Polska, Sztuka Leczenia.

Profesor ndzw.: w Kolegium Karkonoskim, Wydział Edukacji Medycznej Od 2003 do 2006
Państwowej Wyższej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu Od 2006 do 2013r.,
Aktualnie w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Z. i P,. Od 2003 r..

Wieloletni wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Balneologii i przewodniczący jego Oddziału Wrocławskiego. Współzałożyciel i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, Prezes Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Wiceprezes Sekcji Psychosomatycznej PTL, Członek: Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od roku 1966 do chwili obecnej, Polskiej Akademii Medycyny od roku 1992 do końca jej istnienia. Towarzystwa im. Św Brata Alberta we Wrocławiu, Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Zainteresowania: rodzina, filozofia, literatura, muzyka, turystyka piesza i rowerowa,.

Print Friendly, PDF & Email